Besöket hos Sportvagnsklubben i Skaraborg

Ett tjugotal SSJ-medlemmar hade hörsammat kallelsen och per automobil via trevliga vägar med ringa inslag av grus förflyttat sig till Lundsbrunn. Trevlig samvaro med likasinnade. Reportage och bilder finns på vår interna FB-sida.

Idel vinnare. Kvällens meste längst till vänster. Syns ju.