3 juni SSJ Banmöte Sviestad

 

Banmöte på Sviestad 2022-06-03 kl 10.00--14.00 enligt allmänt utskick till alla medlemmar.

Anmäl snarast avsikt att delta enl utskicket.

 

2022-06-03 kl 10.00--14.00 Banmöte på Sviestad