Nästa aktivitet 19 april

2022-04-19 tisdag kl 18.00. Samling för grillning vid Dumme Mosse Södra parkering.

Klädsel enligt väderlek. Sällskapet står för bränsle och förtäring