Bara ett par ord:
I bilen sitter Anders och Eva. För 40 år sedan ägde de den. Den är min sedan 38 år. Det var ett rart återseende.