SSJ-TRÄFF I TRIMGARAGET
december 2007

________________________________________
På den noblaste av årets alla dagar Nobeldagen trotsade 30 av Sällskapets medlemmar mörkret för att ansluta till de tre + en ynglingar, som redan var på plats i kvällens målbyggnad det s k Trimgaraget i Norrahammar. Egert hade ordnat med glögg och pepparkakor, Fredrik Göransson, Fredrik och Johan Eskilsson och Tommy Engström stod för grannlåten. En till utanpåverket tämligen anspråkslös byggnad visade sig genom trions ansträngningar och oceaner med tid ha förvandlats till ett synnerligen professionellt vekstadsembryo. Ett bildspel illustrerade resan från nedlagd industrilokal fram till dagens läge. Intressant och belysande. Källarvåningen är fylld med maskiner för skärande och svetsande bearbetning av metall (åtminstone) medan övervåningen innehåller ekipagen i olika stadier av sönderfall eller återuppbyggnad. Två st
Nissan Sunny GTi-R, varav den ena gått som tävlingsbil i Safari-rallyt. Fredrik G’s BvolMWo och Tommys Uno Turbo i olika stadier av trim. Lite sönderslitna delar och hela dito fanns att beskåda. Att dessa unga män kan bygga och framföra sina extrema fordon visste vi innan och det imponerar, men än mer ändå den flit och kunskap som bygget representerar. Vi hoppas få göra glöggaftonen till tradition och följa utvecklingen mot Trimsmedjan AB och bl a Tommys silhuettbygge. Tack för gästfriheten.