NORRAHAMMARS INDUSTRIMUSEUM

20180813. EN LITEN AVVIKNING FRÅN TEMA BIL KAN TYCKAS MEN VI BESÖKTE ANRIKA LOKALER PÅ MÅNDAGEN DEN 13 AUGUSTI. VOch det gjorde vi rätt i visade det sig, bygdehistoria är något som lätt försvinner bort i glömska, och det är synd för det är ofta väldigt givande och förhåller sig alltid till de stora händelserna på ett eller annat sätt som gör den forna verkligheten verkligare för en. Nu fick vi del av både industierna och samhället som funnits i Norrahammar likväl som en god dos naturvetenskap, vilket var väldigt intressant, allt framfört med mycket god känsla och kunnande av lämpligt namnsatte Per-Olof Jern, då det handlade mycket om mineraler kopplat till utvinning av densamma i Taberg och omkringliggande marker. 1700 personer jobbade på Bruket i Nhammar som mest!

Sällskapet tackar för en trevlig upplevelse.

Göran


Claus nya - Marcos á la 1969


Per-Olof Jern berättar


Modellandskapet satte igång väldeliga spekulationer och påståenden om var det ena och andra låg eller hade legat.