Månadsmöte
4 maj - 09

Text: Kjell
Foto: Peter

Måndagsmötet den 4 maj samlade ett stort antal ekipage, närmare bestämt 20 stycken. Många kända ansikten och ekipage syntes och dessutom några nya. Glädjande nog deltog även ett damekipage från Eksjö. Skönt mullrande AMG-Merca.

Björn Nord hade via lokalradion meddelat sin och GT3 RS’ens frånvaro p g a skyndsam färd mot Nürburgring. Den historien blir hörvärd. Med kvällens värd Anders i högersätet tog Bos GT3:a täten för en sansad färd via San(d)seryd till Tabergstoppen, som var förvarnad om vår ankomst. Invasionen av ett 30-tal människor från SSJ var ändå något överraskande, så fikat inleddes med en snabb omdisponering av ställets möblemang. Månne de ha rekonstruerat layouten nu. Efter sedvanligt skroderande, ljugande och sanningsnära berättande skildes deltagarna för stilla färd mot hemmet. Kurt och jag fick beskåda ett rådjur på nära håll, dock utan kontakt. Nästa måndagsmöte i juni tar oss till Bryntesson Motorsport, som inlett årets säsong på bästa sätt. Anders Brofalk vann båda Camaro Cup-heaten. Månne vår mekande medlem Fredde ha ett finger med i spelet.