SSJ Miljöpolicy

 

Verksamheten

Sportvagnssällskapet i Jönköpings verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

SSJ's utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att

- vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön

- använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön

- anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden

- alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten

- handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar

- efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats

- förebygga miljöolyckor

Vad varje medlem kan göra är:

- Hålla sitt fordon i ett tekniskt gott skick. Rätt inställd tändning och förgasare sparar både miljö och plånbok. Byta komponenter som ej fungerar tillfredsställande.

- Täta och byta läckande packningar m.m. i motor och drivlina. Använda moderna material där detta är möjligt

- Anlita firmor och företag som följer miljölagar och skyddsbestämmelser.

- Vid motorrenovering överväga att sätta in hårdare ventilsäten m.m.så att bränslen utan smörjande tillsatser kan användas. Diskutera med andra renoverare och klubbar hur de löst problemen.

- Ta hand om gammal olja och andra restprodukter på ett miljöriktigt sätt, lämna avfallet på en miljöstation. Ej använda gammal motorolja till andra ändamål. Den innehåller upp till tusen gånger mer cancerframkallande kolväten än ren olja.

- Lämna gamla blybatterier och metaller till återvinning.

- Skulle du lämna ett "visitkort" efter en parkering så torka upp oljan med en trasa.

- Använda särskilda droppskydd att lägga under fordonet vid parkering.

- Använda i möjligaste mån miljövänliga bilvårdsprodukter, schampo, avfettningsmedel m.m. Helst sådana som är biologiskt nedbrytbara.

- Visa respekt för vår miljö vid all verksamhet.

- När så är möjligt använda bränslen och material som uppfyller kretsloppsprincipen

- Begränsa tomgångskörning och buller.

- Välja material och reservdelar med miljöhänsyn.