KINNEKULLEKÖRET 13

Text: Kjell Adelsund
Foto: Anders Claesson & Kjell Adelsund

nu med film:

KLICK

SÅ KAN ÄNNU EN TRADITIONELL SSJ-AKTIVITET BOCKAS AV – Det årliga banmötet på Kinnekulle Ring. Som ansvariga pustar man alltid ut efter ett väl genomfört och tämligen incidentfritt banmöte, som föranledde många entusiastiska kommentarer från deltagarna. Tack alla som bidrog till detta: Arrangörer och förare, ibland i samma person som vår nye bankörningsanvarige Christer Royard.

Vädret stod oss bi och visade sig från en angenäm sida med sol och lagom vind för att hålla hettan stången.

Nytt för året var ett ankomstförfarande liknande en ankomstkontroll i rally, som alla deltagare skulle passera och därvid klara ut alla formaliteter. Klar förbättring ur arrangörssynpunkt. Vad deltagarna tyckte återstår att höra, men just då inget negativt.

Efter sedvanlig förargenomgång med lätt förmaningstal inleddes dagens övningar med 3 mastervarv med Johan Lutgård i täten för att ge de, som inte varit på banan tidigare och de som ville ha en flashback och tips om spårval.

Därefter var det fritt fram att under Thore Lax strikta regi ta banan i besittning med max 10 bilar åt gången. Naturligtvis var ’maratonmannen’ från Skövde, Eeero Karhi en av de första ut på banan, liksom i vanlig ordning en av de sista att lämna den. I sedvanlig ordning för att på bensinångor förhoppningsvis ta sig till macken i Götene.

Förutom en antal kända och nya SSJ-profiler bl a Bo Ledin från Falun, deltog även några vänner från Skaraborgs och Östergötlands sportvagnsklubbar. Ett två- och ett ensidigt samarbete.

Nytt för året var att tillåta historiska sportvagnar med aktuell vagnbok delta och tilldelas egna körpass. Utnyttjades flitigt av P-G Johansson framförandes sin mäktiga Healey. Snabbt och disciplinerat. Stordåd förväntas senare i augusti när det skall tävlas på banan. Anders Lofthammar testade sin Lotus Elan med de försåtliga spanska Webrarna utbytta mot äkta italienare. Perfektionist som han är , var han trots spontan föragasardissekering, inte nöjd med resultatet, utan avbröt för att i ’lugn och ro’ fortsätta analysen på hemmaplan. Förhoppningsvis klar i tid för Kinnekulleracet 23-25 augusti.

Grillpartyt vid lunchtid blev mycket uppskattat och både medhavd och bjudkorv förtärdes i rikliga mängder. P-G fick i ensamt majestät cirkulera på banan, medan övriga åt och delade erfarenheter, tips och skrönor. Även Ande(r)s sågs njuta i korvbaren.

Efter lunch tittade vår i dubbel bemärkelse flygande medlem Rikard från Lidköping och Såtenäs in och betittade våra förehavanden. I ren entusiasm över vad han mötte och såg lovande han att försöka utverka tillstånd för SSJ att få disponera Råda-basen för en sanslös höstslalom. Vi hoppas få anledning återkomma till detta. Preliminärt datum är 21 september. Håll alltså undan den dagen i era kalendrar

Bland de få incidenter som noterades var en luftfilterbrand(Samuel), en avkörd kompressordrivrem(Ronnie). Och ett misstänkt diffhaveri(Mats). Illa för de drabbade, men utan större men än några brända fingrar. Finns inga bilder på händelsen eftersom flera greppade eldsläckare i stället för kameror. Föredömligt handlat.

Så lägger vi detta banmöte till handlingarna och ser fram mot nästa års motsvarighet.