OKTOBERMÖTE

Den tjugonde oktober (det är sed i fina sammanhang att man använder bokstäver upp till tolv - därefter siffror) samlades vi ånyo på Parken. Kurt B, (mannen som alltid pratar engagerat i vilken folksamling som helst) berättade om sin ack så långa och innehållsrika livsresa i bilars och fotografins tecken. Endast avbruten av Christer A:s, (mannen som alltid pratar - något mera tillbakalutat - i vilken folksamling som helst) regelbundna inlägg och sidospår.

Det var rallysaabar och racingporschar och F1-bilder i en härlig blandning med mängder av anekdoter och händelser. De tjugo (det är sed i fina sammanhang att man använder bokstäver upp till tolv - därefter siffror) närvarande uppskattade en härlig stund av nostalgi och retorik.

G