Det är dags nu
...


"Lasse i skogen" testar MG

... för ANDERSTORP

Tisdag den 17:e augusti kl 17.oo - 20.oo

aftonmöte på Scandinavian Raceway

Mötet kommer att arrangeras enligt Svenska Bilsportförbundets regelverk för Prova på bilsport. Detta innebär att de som inte har giltig licens för racing kommer att erbjudas lösa engångslicens till humant pris, vilket är lika med max 100 SEK. På samma sätt som på Kinnekulle alltså.

Förargenomgång hålls kl 16.30. Deltagande i förargenomgång är obligatoriskt. INGEN släpps ut på banan utan att ha närvarit vid förargenomgången. Alla förutsätts också ta funktionärspass som flaggvakter. Inga passagerare tillåts utom av SSJ utsedda och godkända instruktörer.

Förare/bilar kommer att indelas efter erfarenhet och körvilja. Fungerande blinkers, bromsar och bromsljus krävs på alla bilar. För samtliga bilar gäller att ljudnivån får vara högst 95 decibel. Hjälm och heltäckande bomullskläder eller föraroverall är ett krav. Tag med registrerings-, försäkringsbevis, körkort och giltig licens.

Vi kör mellan 17.00 och 20.00.

Deltagaravgift för klubbmedlemmar tillhörande SSJ, MGCC, SVKG, ÖSK, Mariestads, Växjö och Kalmar sportvagnsklubbar är 300 SEK, som betalas på platsen. De som inte är medlemmar i någon av dessa klubbar erbjuds lösa medlemskap i SSJ på plats (250 SEK). Anmäl er gärna till vår banansvarige Johan Lutgård, helst via
e-mail.
Detta är inte obligatoriskt men lättar upp organiserandet för oss. SSJ förbehåller sig rätten att vid för lågt deltagande avlysa och inställa banmötet och meddela detta senast 2004-08-15.

För er som vill åka samordnat ner så är det samling vid Shellmacken vid västra Jära kl 15.15.

Väl Mött