Till
GRÄNNA

Vatten är en välsignelse. En gåva. Så står det att läsa i skrifterna. Och i länder plågade av het sol förhåller det sig säkert så. Svärje tillhör icke för tillfället dessa länder. Om det framrinner i litet drag inpå knuten eller genom skogen kan det vara välkommet, eller invid strand eller i ett glas en plågad söndagsmorgon. Men i samband med SSJ:s träffar är det ett skit. Då är den från himmelen fallande blötan en styggelse. Tyvärr har det drabbat oss obarmhärtigt hårt å det senaste. Och det är orättvist, vi består ju inte av porschar allena, även om måndagsträffen var en oroande uppvisning i tyskhet. Men det är månne däri kopplingen ligger: Porsche=Regn.SAMLING PÅ HAMNPLAN
18.30 första måndagen
i månaden
Denne bayrare, att han är det märker ni på det något feminina hårsvallet och den retliga mustachen, levde ett synnerligen vällustigt leverne. Han var son till tre mödrar, gift med sammanlagt en hustru vilken begåvades med 27 välartade barn av alla könen. Vid sidan om sin hustru idkade mannen mycken umgänge med sin hembys många unga mamseller. Någon statistik från dessa möten föreligger inte, men man antar att resultaten var rikliga.

Wolfgang Pusche som de tre mödrarna enades om att döpa sin son till, hade väl försvunnit i historien om det inte var för att det var högst densamme som skapade Porsches 911:a en gång på sent 1880-tal. En av anledningarna till denna bils långlevnad och framgång tros vara alla de ättlingar som Wolfgang försåg sina stackars olyckliga älskarinnor med och som givetvis ville gynna familjeföretaget. Ferdinand som senare tog sig namnet Porsche efter denna sin stora förebild tros dock inte själv härstamma från Wolfgang.


På Grännaberget avåt vi vad som där kan avätas. Det är vackert där uppe, men tror ni att sällskapet för en sekund observerade kabbelekan invid bäcken? Tror ni någon upplät en tanke åt sikten ut över Visings ö?

Tror ni någon såg grönskan omkring sig och fann att det var skönt? Icke. Sådana är nu icke sällskapets medlemmar. Och det vet ni, för ni är likadana ni.

Sedan hukade vi under läckande cabriolet åt Jönköping till och tänkte oss semestern i sådan bil. Lidande men levande. I porschar misstänker jag att man inte berörs av det utomstående.

Som några sett är klubbens gamla digitalkamera till salu till högstbjudande. Den har ersatts av en som jag trodde med automatik skulle innebära skitbra bilder. Så blir det inte riktigt märker jag. Kvalitet kan tydligen inte bara köpas så där rätt av. Men jag får fortsätta försöka bli bra. Det är väl samma läxa som Porsche borde lärt sig med sin 911, hur länge är de nu de hållt på med försöket? Förti - femti år nånting och fortfarande jobbar de frenetiskt för att nå ett dugligt resultat. För MG räckte det med tjugo år innan man insåg det hopplösa och lade ner sin MGB. Andra begriper aldrig.

Det har tidigare framförts förfågningar om anmälningar till banmötet på Kinnekulle och för plats i samband med SSM på Knutstorp. Se Sett o Hört. Har ni tänkt närvara på något eller båda evenemangen så anmäl er nu. Till Kjell


Man skall fotografera saker omkring sig