Goodwood Revival
17-19 sep 2010

En kvartett SSJ:are var på Goodwood revival. Här kommer deras reseberättelse, med Kjell vid pennan.

Året var 1940. Storbritanien stod ensamma mot ett segerrikt Tyskland, som på kort tid lagt stora delar av kontinenten och Skandinavien under sig. Som förberedelse till invasionen av Storbritanien, operation ’Seelöwe’, skulle endast luftherravälde upprättas, vilket den tyske flygmarskalken Hermann Göring självsäkert utlovade.

Ett av de flygfält engelska flygvapnet RAF (Royal Air Force) opererade från under det, som sedermera blev känt som ’Slaget om Storbritanien’, var RAF Westhampnett. Det anlades på mark, som ställdes till förfogande av innehavaren av Goodwood House, the Duke of Richmond. Fältet tjänade som satellitfält och nödlandningsfält till den närbelägna och mer kända jaktflygbasen Tangmere. Slagets negativa utgång för Tyskland, anses vara en av orsakerna till att vi i dag lever i ett fritt Europa och föranledde premiärminister Churchill att, som en del av sitt tack, uttala det odödliga: "Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few"..

Storbritanien håller minnet av ’Slaget om Storbritanien’ levande genom årliga minnesstunder och uppvisningar av flygplan som deltog i kampen. Detta sker normalt 15 September eller tredje söndagen i September. I år var det 70 år sedan slaget och det uppmärksammades speciellt i Goodwood, bl a genom gripande tal av nuvarande hertigen av Richmond, medverkan av 8 dåtida piloter och Imperial War Museums Battle of Britain Memorial Flight, bestående av en Spitfire(44 flygande återstår av totalt 20 351 byggda), en Hurricane(12 flygande återstår av totalt 14 533 byggda) och ett Lancaster bombplan(varav det av 7 377 totalt byggda endast finns 2 flygande kvar i världen). 6 st Rolls Royce Merlin 27-liters V12-or sjunger gott tillsammans.

Goodwood Revival är sedan 1998 ett årligt arrangemang, som hålls på och kring den motorbana, som 1948 anlades runt det då nedlagda krigsflygfältet. Åtskilliga racerlopp kördes på banan. Bl a det som 1962 ändade Sir Stirling Moss karriär i F1. 1966 kördes sista loppet och banan övergick till att användas för banmöten och som testbana bl a av Bruce McLaren. En minnessten över Bruce finns vid banan.

1998 återinvigdes banan på initiativ av sonen the Earl of March and Kinrara, efter att ha genomgått en omfattande renovering till att in i minsta detalj motsvara banans utseende under dess storhetstid. Under åren sedan dess har Goodwood Revival vuxit ut till en av världens mest betydelsefulla historiska motorsporthändelser. I Europa i paritet med Le Mans Classic, Old Timer Grand Prix och Silverstone Classic. Vem vågar påstå detta. Jo, en som sett dem alla.


Bröderna Singleton dricker gratis förmiddags-Whisky: FRån höger: Anders L, Bengt L, Ande®s C, Kjell A

Och bröderna Singleton var på plats att beskåda detta arrangemang.

Fortsättning följer.
Kjell

 


Grumman F8F Bearcat


Mustang P51-D


Bakom propellern av Constant Speed-typ en 27 liters V12 Rolls Royce Merlin


Ingen behöver gå hungrig eller törstig