i december

NÅ, DET ÄR ETT TAG SEDAN, MEN I DECEMBER RUNT LUCIA HADE VI VÅR TRADITIONELLA FILM- OCH GRÖTKVÄLL. Trots fjolårets lite svårtillgängliga (engelsk, utan svensk text) föreställning hade få avskräckts - vi kunde räkna till 50 personer på plats! Då nu årets film mestadels hölls på svenska och förevisade mer känt gods undra man hur nästa-årets närvaro se ut. Superswede är en bra film som bör - om icke så gjorts - ses.

Femtio personer! Sas det? Troligtvis rekord - troligtvis, då inga helt tillräkneliga källor känns. Det lades skinksvålar på vörtbröd, det breddes senap på svålen och det slevades upp gröt som kaneliserades och det satts och det inmundigades och pratades. Det kördes sedan hemåt i ett december som var på det mörkaste.

Det är som väl är nu dryga månaden gången, och den svärta vi då var mitt i, är vi nu så sakteliga på väg ur. Gud ske pris.

Göran