FILM OCH GRÖT I FOLKETS PARK

DET SPORTVAGNSSÄLLSKAPSKA ÅRET avslutades med film, julgröt och två stycken skinksmörgåsar per huvud. Vi hölls på Folkets Park. Vi tittade på klassiska Le Mans med Porsche 917 i huvudrollen. Församlingen höll sig tyst och andäktsfull under flera lugna passager. Någon gång bröts denna stillhet av skägget från öst. Men det hade vi nog räknat med. I övrigt bör man väl endast kommentera de svenska textsättarnas allmänna uselhet då det gäller att transletisera engelsk motorsportsvokabulär. Man ser det ständigt, okänslan för händelser och oförståndet för vad det hela handlar om. De ofta repriserade Grand Prixhjältarserien som går på TV10 plågas ofta svårt av detta. De Stirling Mosska beskrivningarna förvandlas till pinsamheter i den svenska texten. I Le Mans var de flera, bottennappet kom då stallet ville ha in Steve McQueens 917 och gavs skylten "BOX" från depåmuren. Den svenska undertexten: "LADA".

Bröderna Nylander, de två, hade skapat ny skön konst vilken undertecknad mycket tacksamt fick del av. Jag har lite väntat på att bröderna, eller Staffan, eftersom Per ej känner ordet e-mejl, skulle översända exemplar att visa upp på hemsida. Därför ber vi att få återkomma med detta.

En annan sak vi ber att få återkomma med är Norrahammargrabbarnas öppna garageförevisning. I stunden lutar det åt någon januaridag.

Idag är det den 20 december och även om vintersolståndet ännu inte inträffat har eftermiddagen ljusnat med minuten. Och snart gödslar de skånska bönderna åkrarna sina med grispiss. Ther will be light.

Göran


Att Kjell under stor del av sitt yrkesverksamma sysslat med datorer förefaller ibland fullständigt obegripligt.