Årsmöte 2010

Nej nej, det är inte fråga om kontemplation. Det är icke gossar i bön, även om det kan synas så. Det är årsmöte för det sportvagnssällskap som har sitt säte i Jönköping stad. Då ser det ut så här, och gossarna, Henrik, Anders, Johan, Bo, Per och Anders är inte herrar som skojar bort ett möte av sådan dignitet. Dessutom är de rena i sina små sportvagnsandar.

Uppslutningen av herrar (ty det var bara sådana) lika de ovan var stor. Gott, gott.

Vad som i övrigt är värt att nämna från mötet är att Kjell återvaldes som ordförande, och styrelsen behåller all sin kapacitet, och revisorer och valberedning likaså. En kamera skall inhandlas, vår framtida organisationsplacering skall vara under uppmärksamhet, ett medlemsforum utan reklam från tveksamma företag skall försöka framtagas (B.Nord har väckt frågan) och en fråga från Attitude motorklubb om gemensamma körövningar vara med oss. Vi behåller slalomdatumet 15 maj. Ungefär så.


Samma revisor (Roy) och samma ordförande (Kjell).


Även till krogen var uppslutningen stor.