GOD UPPSLUTNINGPÅ ÅRSMÖTET, 35 PERS SOM VALDE OCH VRAKADE. En sammanfattning ger vid handen, att Kjell Adelsund valdes till ordförande om ett år, att Dan Ericsson tog plats i styrelsen på två år, att Christer Royard lämnade - vi tackar honom för åren i styrelsen. Dessutom omvaldes Conny Månsson och Peter Karlsson på två år till denna styrelse, där Ande(r)s Claesson redan sitter. Valberedningen fortsätter i form av Kurt Bertilsson och Anders Lofthammar. Revisorerna, som under flera år bestått av Johan Lutgård och Roy Karlsson, godkände den ekonomiska historien. Johan fortsätter på sin post och Björn Otterberg blir ny vid hans sida och hedersman Roy avtackades med tavla.

Medlemsavgiften beslöts höjas till 300 kronor från och med år 2019.

Ja det var väl det då.

Och att vi tackar inlånade Kennet Ericson (SHRA) för svingandet av ordförandeklubban på mötet.

Väl mött 2018. Vi är redo.

 

PROTOKOLL