ÅRSMÖTE 2017

Årsmötet för 2017 är utlyst, avhållet och uppätet - allt utan större tumult. Likt klirret från glas och bestick som går att tänka sig till ovan bild genomfördes och röstades det enligt paragraferna. Till ny ordförande valdes den gamle, till ny kassör den nuvarande och till ny styrelseledamot en sittande. I tur och ordning Kjell Adelsund, Ande(r)s Claesson och Christer Royard. Övriga styrelsemedlemmar sitter enligt stadgarna även nästa-året. Även så behölls de nuvarande namnen då det gäller revision och valberedning. Roy Karlsson, Johan Lutgård, Anders Lofthammar och Kurt Bertilsson. Revisorerna gav sittande styrelse ansvarsfrihet för året som gått.

Kjell redogjorde för det Sällskapets 22:a verksamhetsår. Medlemsantalet är 180 och SSJ-arrangerade aktiviteter har varit fler än någonsin - 21 styck i stor variation. Han riktade sedan stort tack till både styrelse och medlemmar.

Vi hölls på Sajens mat & möten och serverades västerbottenpaj och grönt. Så är det att man hamnar där man hamnar på tillställningar likt dessa. Ibland är inte insikten om den andres djupare intressen och innehav känt. Ödet blandar och ger efter sitt vis. Så kom det sig att jag hamnade med Johan, Tommy och Mats. Så, av någon anledning lyftes kortet körkortets ABC, synades och lades på bordet. En motorrenovering höjdes, ett bilvärde diskuterades och slutligen lades kvällen ess ut: Unimogen! Så blevo två som barn, lekandes i samma sandlåda, förnöjda men med en svag rodnad på kinder och förlägenhet i blick över att detta stora, dolda, uppenbarats och funnit samklang över bordet. Ödet är en skicklig croupier. Så diskuterades linjer, vajerdrag och stenkross och vi förundrades något Mats och jag, men som han är en man av insikt i unimoggar, traktorer, teknikaliteter och bonderedskap kunde han följa den näpna dansen med förståelse. Ödet hade alltså än en gång lagt korten. Frågan är bara - vad jag gjorde där.

Göran

PROTOKOLL