27 FEBRUARI - fredag kl. 18.30

Årsmöte.
Med därpå följande mat och dryck.

Årsmötet har hållits och styrelsen har givits ansvarsfrihet av revisorerna. Klubben vilar solitt i finansstorm. Årsmöte bör helst vara av den karaktär att inget speciellt finns att återberätta. Det är tråkigast men bäst. Eller måhända bör det vara tvärtom. Man kan egentligen inte säga vare sig det ena eller andra.

Ordförande och styrelse och revisorer har gjort ett bra 2008 och gavs förnyat förtroende för 2009.

Olov Johansson från BMW Sport Club var inbjuden och berättade om deras banmöten och inbjöd oss samtidigt till flera stycken, mer om detta på Sett o Hört om en dag eller två.

Vidare har vi också en inbjudan från Locost-klubben om en körning framöver, även detta på S o H,
liksom lite om Midnattssolsrallyt då detta övernattar i staden.

På måndag, ja nu 2/3, är det möte på Huskvarna Fabriksmuseum.


Hemlige gästen.


-Vet ni vem det är på bilden ovan grabbar?
Jag och några andra som råkade sitta bakom dessa herrar ställde dem frågan. Herrarna tittade då någorlunda skeptiskt på varandra, sedan på oss och sade:
-Ja vi vet inte. Vi vet sällan något av värde. Vi är mest med. Svarade den ene.
-Med är vi. En öl efter mötet kanske? Replikerade den andre.


Olov gav förövrigt ett mycket klarare intryck än denna bild påvisar.


Kjell återvaldes som ordförande. Så gjordes även med Anders och Magnus i styrelsen, Johan kvarbliver som revisor, nu tillsammans med Roy som gör comeback på denna post. Och Anders och Kurt i utgör även fortsättningsvis valberedningen.

 

 

Efterspel

 


Vad skådar och spår indianen för sportvagnssällskapet 2009?