Notiser
Ämne: 2 April 2007: Koenigsegg - SSJ 1-1

De relativt lilla antal entusiaster, som valde Dane Glantz initierade föredrag om Koeningsegg framför förlustmatchen för HV71, är nog rörande ense om att ställningen efter det i SSJ's ögon mindre lyckade studiebesöket utjämnats.

Dane, som driver en egen annonsbyrå i Huskvarna och har ett tidigt väckt intresse för bilar, motorer, och motortävlingar, har liksom många andra kommit i kontakt med och ryckts med av Christian Koenigseggs målinriktade arbete mot pojkdrömmen, att bygga världens snabbaste sportbil. Detta har medfört att Dane med sin välutvecklade förmåga att göra tekniska beskrivningar och att illustrera dessa bl a med sprängskisser, haft förmånen att i nära samarbete med 'fabriken' bl a utforma verkstadshandbok och exklusivt reklammaterial.

Dane tog oss med hjälp av diabilder på en mångordig och mycket informativ resa genom historien från Christians pojkdröm via försäljning av kycklingar m m till Estland fram till dagens + 1.000 HK etanoldrivna supersportbil. Under resans gång passerades prototyper, skruv- och radialkompressorer, motorbyten, hjulupphängningar, krängningshämmare, katalysatorkonstruktioner, vindtunneltester, världsrekordsättning, bilmässor, testförare,tyngdpunkter, mekaniska och aerodynamiska, caster- och cambervinklar- Sport Autos supertest och mer därtill. Hade inte Dane ålagt sig själv viss restriktivitet, hade han nog hållit på och berättat fortfarande. Han älskar ämnet.

Bl a för att ge de, som inte hade förmånen att kunna delta denna gång, möjligheten till information avses att till hösten att åter engagera Dane. Då kommer bl a den pågående utvecklingen av en GT-bil och en tävlingsbil att avhandlas. Ävenså har för Sällskapets räkning köpts in ett exemplar av boken om Koenigsegg, författad av Dane. Den finns till påseende och utlåning hos Anders.

Sammanfattningsvis var det mötesdeltagarnas mening, åtminstone de som deltog i studiebesöket, att hade åtminstone en tiondel av den information som gavs av Dane kommit fram vid besöket, hade det varit en succé. SSJ har anmält intresse för nytt studiebesök, när Koenigsegg åter tillåter sådana (f n closed shop).

Ett stort tack till Dane och även till Conny, som stod med lokal och ordnade fika.

Kjell