Måndags träff - Gränna 20070604
Text av Björn Nord

Så var det dags för klubbens månadsträff igen. Det började något kaotiskt eftersom Hotellplan, där vi skulle träffas, redan var ockuperad av en mängd folk som var där för att beskåda den bilburna leveransen av balande ungdomar. Många intressanta bilar var inblandade. Egert ställde upp och stannade kvar för att omdirigera våra medlemmar till Västra Torget. Det blev till slut 19 bilar som transporterade 25 personer. Träffen inleddes av Kjell Adelsund som inledningsvis informerade att klubben blivit mer miljöorienterad och att man rekommenderade att inte köra på mer än 3000 Rpm innan växling. Informationen togs emot med en gäspning samt förslag om att byta klubb.


Notera EPA-traktorn i bakgrunden! När Lasse och Björn inte kunde motstå frestelsen av en "Standing1/4-mile", smög det här ekipaget diskret upp bakom och hängde på. Imponerande snabb!!!

Denna nya miljöorientering måste vara väldigt ny, vid senaste träffen (Licenstagningen -07) på Kinnekulle såg jag nämnde ordförande köra på betydligt högre varv innan växling.

Vad noterades i övrigt, jo en liten men ändå tydlig förskjutning av dominansen av Porsche (-1 st.) i riktning mot Corvette (+1St.). Efter sedvanligt meningslöst käbblande om vissa bilars kvaliteter och brister, företogs transportsträcka via Vista Kulle och Ölmestad till Strandterrassen i Gränna Hamn där förtäring intogs och käbblandet fortsatte.

Vid pennan Björn Nord


Sjön suger - eller bilfärden.