- Del 5 -


KAROSSERi
Text o Foto:
Göran Larsson, Anders Claesson och Doug Smith

Ni kan väl er vals? Ni vet väl hur fötterna skall flyttas då det dansas till sådan musik? Bra. Vals hör man i och för sig ytterst sällan i Anders garage, här är det oftast tung bluesrock som skapar stämningen. Valsen nämns här enbart för att bygget har kunnat liknas vid musikstilen och den vidhängande dansen: Två steg fram och ett tillbaka.

Sedan förra avsnittet har Anders byggt en friggebod och rastat hundar. Detta har inneburit att MG-projektet fått stå tillbaka under en period. Men sådana här byggen kan ta sin tid. Ett liknande projekt som detta avslutades i dagarna i England. Då hade det gått 17 år sedan det inleddes. Så lång tid skall förhoppningsvis inte det här ta. Låt oss se efter vad han hunnit göra ...

De med pålitligt minne kommer ihåg att Anders spände fast de breddade glasfiberskärmarna på deras tänkta plats då vi besökte honom senast. Detta för att under tvång få dem att anta en form liknande orginalens, då passformen var usel då de levererades. Och visst blev det en förbättring, men inte tillräcklig, Anders blev inte nöjd. Han klippte ut mittdelen och beslöt att behålla orginalskärmarna och fästa breddning på dessa.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Och där står vi nu.
sebring replica

 

 

 

 

 

 

 

 

m

Anders tog alltså beslutet att behålla orginalsskärmarna som stomme. Förutom att överensstämmelsen med övriga detaljer blir bättre så vinns även styrka. Till orginalskärmarnas stabilitet läggs nu den breddade delen. Ett plus ett är oftast två. Åtminstone inom den engelska bilvärlden. Det är annorlunda i Tyskland. Där matchar porsche ihop sin nya 911 med VW och får en sublim sportvagn med Beattle-nos. Det är konstigt. Eller hur Björn?

När stora arbeten skall utföras tar Anders gärna hjälp av kamrat Bergström. Det skall diskuteras om olika lösningars förtjänster och nackdelar. "Vad tror du om det?" eller "Kanske att man skulle ..." Allt för att finna det bästa slutgiltiga resultatet. Anders har till dags dato aldrig frågat mig om någonting.

Onödig plåt klipptes bort i orginalskärmarna, innan de slipades ner och försågs med lim, sedan pressades
glasfiberskärmarna på plats och fästes med cirka 100 skruv per skärm. Det är Bergström med limpistol ni ser på bilden. Limmet heter Simson ISR 70-08, och används för att fästa bilrutor. Om det är bra för detta ändamål får framtiden utvisa. Om Anders i någon jävla kompression i en kurva någonstans, låt oss säga Knutstorp, får se vänster framflygel lossna, fånga vind, och lyfta över de skånska bokskogarna likt en galen gås, skall vi icke undanhålla detta.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Efter fyra veckor togs skruven bort. De breddade skärmarna sitter som gjutna.

m
Sebring-looken börjar ta form


 

 
 

Då det är en bil med vissa racingambitioner och ren, prålfri elegans som byggs var bilens taklucka enbart ett störande inslag. Eller uttag. Takluckor är för Big Brother-deltagare. Till hjälp kom Anders Holmberg, plåtslagare, och skar bort innertakslådan, klippte till plåt och svetsade dit. Så nu är taket en jämn helhet. Aerodynamiken till gagn och vällust.

OCH SÅ .... VOILA´

 

Sedan även bakre hjulhusen klippts upp, (se förra delen) och genomgått samma procedur med lim och skruv som de främre skärmarna, så vändes bilen upp och ner med lite vänlig handkraft. Även delar av den bakre glasfiberskärmen klipptes bort, dock mindre än framtill. Sedan skulle plåt- och glasfiberskärm mötas och förankras i varandra. För varje hjulhus har Anders skapat mallar av plast för att sedan överföra dessa till plåt. Ett arbete som varit mycket tidskrävande då glappet mellan glasfiberskärm och orginalplåt varit högst varierande och ofta lika stort som mellan amerikanska bilar och förnuft. Men resultatet är mycket bra, hjulhusen bildar en naturlig helhet och de breddade skärmarna har smält samman med bilen och sitter nu stadigare än orginalen. Det är som om den ursprungliga tanken egentligen alltid varit denna.

Underredsmassan är avskrapad och den bakre glasfiberdelen, som ersätter glappet i karossen sedan bakre stötfångaren
avlägsnats, har limmats och skruvats fast. "Valence" heter det på engelska och något riktigt bra svenskt ord har jag inte hittat.

Det har dock inte enbart handlat om skärmar och kaross. Växellådsbalken har flyttats för att passa roverlådans fästen. Kardanaxeln är kapad. Det är rovers med en adapter för att passa MG:ns bakaxel. Med en utväxling på 3:9 kommer bilen att göra cirka 210 km/h vid 6000 varv säger Anders. Ja då är det så.


Februari 2006. Hon börjar bli vackert rund om höfterna.

MBL 546E
- HISTORIA -


Låt oss vända åter till de där orginalbilarna. Har man möjlighet till det skall man göra det, ehuru det är bilar med särskild pondus, raritet och skönhet. I förra historiakapitlet visades bilder på den ena av de två riktigaste orginalen, alltså de två som fabriken tävlade med. Jag har nu givits möjlighet att visa upp även den andra,
MBL 546E, vilket egentligen är den första som beträdde tävlingsbanorna.

Doug Smith som är ägare av MG Motorsport i England sålde för några månader sedan bilen till amerika. Givetvis historiskt icke korrekt och som att flytta Buckingham Palace i Las Vegas och inreda för hasardspel. En förmildring är att köparen tänkt sig att tävla med bilen. Cirka 1,2 miljoner kr tycker jag mig ha sett någonstans. Doug Smith hade dock vänligheten att sända mig dessa bilder.


MG-projektet - översikt