Banlicenskurs 20070421
Bild: Anders Text av Kjell

Sällskapet har genomfört sin andra banlicenskurs i egen regi. Platsen var liksom föregående år Kinnekulle Ring. Utbildningsansvarig var Connye Grönlund, också det en favorit i repris. Vädret var lika klart och soligt och kallt precis som året innan. Utvärderingen visade enbart positiva omdömen och stor uppskattning av utbildningsledare och arrangemang.

Alla sjutton deltagarna ((20 – (en sjuk, en ’no show’ och ett sent återbud)) godkändes efter teori och ett tämligen incidentfritt praktikpass(en förmodad motorskada). Pace Car var den stora stötestenen. Väck gärna någon av deltagarna mitt i natten och fråga vad som gäller.

Deltagarna kommer i sinom tid att få bevisen på godkänd kurs i form av ett inbetalningskort och två plastkort i kreditkortsformat. En debutantlicens Racing och en Funktionärslicens C. Ansökan gick med posten till SBF den 23 April.

Fler och fler arrangörer av banmöten kräver att deltagarna har licens och alla vinner på att dessa genomförs med utbildade deltagare både på och vid sidan av banan. När banmöten dessutom genomförs i enlighet med SBF’s regelverk, vilket SSJ gör, är deltagarna försäkrade genom sitt licensinnehav. Inte fordonen, men person och tredje man. De som inte har licens… bör lyssna på vinden ! Sällskapets instruktörer förfogade över banan på förmiddagen.


Maratonmannen. Körde 3 timmar i sträck. Sedan tröt bensinen...och orken.


Kurt hördes inte klaga särskilt mycket...snarare tvärtom. Körde nog motsvarande ett varv på Njutburgringen.


C6 är mer än MX-5. Brutal kraft


Rikard har investerat i ännu bättre grejer i år. Osynliga för ögat.


Instruktörerna ger kursledaren goda råd. Eller disktueras bruket av blå flagga?