MÅNGA TIMMAR BLIR DET

Drygt ett 30-tal av Sällskapets medlemmar ställde på måndagskvällen kosan till Vaggeryd, närmare bestämt till 3xBertilssons (Jan, Kent och Peter) projektverkstad. Så stort var intresset att ta del av brödernas senaste projekt - Camaro Super Saloon'en. De som sett resultatet av deras tidigare projekt vet att inget tillåts hindra genomförandet av till synes nästan omöjliga uppgifter. Problem existerar inte, bara lösningar. En inställning de för övrigt delar med många av våra medlemmar, varav speciellt en prominent medlem från Eksjö, Mats, var tillstädes för att begrunda och beundra bygget.

Efter lite inledande mingel tog Peter ordet och gav oss bakgrunden till varför det blev just detta fordon, som skall återställas till sin forna glans. Dessutom hur det hela är tänkt konstruktionsmässigt och vad som uppnåtts hittills. V8-motor naturligtvis på ca 450 hästkrafter med möjligheter att låta avgaserna strömma fritt och ge härlig ljudkonsert.

Projektet är redan långt framskridet tack vare mycket och idogt arbete vardag som helgdag. Många timmar blir det. Att bostaden ligger i direkt anslutning till verkstaden är då både till fördel och till nackdel.

Bilens tävlingshistorik är inte till fullo känd så bröderna är intresserade av allt som kan vaskas fram.

Som en värdig avslutning på kvällens besök startades McLaren-replican upp, backades ut i friska luften och varmkördes. Mulligt ljud, som får folk att gå ur stugorna i Vaggeryd för att avnjuta det. För sin berömvärda gästvänlighet tilldelades bröderna Sällskapets hedersdiplom under applådåskor.