Banmötet på Sviestad 2023-06-09

Så är då årets första banmöte i SSJ's egen regi avklarat. Dan har jobbat stenhårt med att få ihop ett tillräckligt stort körglatt gäng för att kunna genomföra aktiviteten praktiskt och ekonomiskt. Väl på plats sker incheckningen av licenser och ekonomi under Peters förnämliga tält, som för dagen mest fick utgöra solskydd. Körningen inleddes som brukligt med ett spårvalsvarv som Per ledde. Därefter släpptes det hela loss. Mycket disciplinerad körning, idel leenden utom från de två som drabbades av ljudmätningen. Som mest var det nio på banan, som minst en. Ingen trängsel m a o. Incidentfritt. Tack alla som medverkade till detta. Bilderna blev som de blev eftersom fotografen hade fler roller, men lite minner de om skeendet. Missade tyvärr en det ekipage.

Bönderna har börjat skörda höet och emballera det. Ger djup åt landskapet.

I Väderstad finns denna industri, som tillverkat(-r?) fångstnät till landets flottiljer. 

Samling och incheckning

Uppsnack.. Erfarenhetsutbyte om vad som gjorts över vintern, ringtryck m m

Anders vackra Cobrabygge klarade ljudspärren elegant utan att förstöra det goa V8 mullret

Far och son Per och Oscars BMW 330 CS. Går som ett spjut. Varv efer varv. Ett tändspolehaveri fixades snabbt.

Gunnars Boxter 

Kalles Alfaracer

Joakim och Anders Porscheersättningsbilar. Viljeyttring.

Håkans och Brors Mazdor var jämnsnabba runt banan. Kostade bromsar på nya Mazdan. 

Dan passar på att lufta fin-Porschen.

Jon's Porsche 991 GT3:a föll för ljudkontrollen. Trots tre försök. Modellen är notoriskt ökänd för att vara för högljudd.

Anders luftar Cobrabygget för först gången på bana. Nöjd med bilen

Gunnars Porsche Boxter. Trägen deltagare.

Ny medlem William med nybyggd bil med Volvokomponenter. Gick som ett spjut.

Mat- och snackdags. Den traditionella korvgrillningen gav tid till eftertanke och erfarenhetsutbyte,