SSJ - Nästkommande aktiviteter

Bilkörning

9 juni kl 10.00--14.00 Bankörning Sviesta

12 juni kl 12.00--19.00 Besök på Bynanders motormuséum i Svenljunga och på Plombo Motor i Plombo

Altt enligt tidigare utsända mail