Sköna majutflykterna till Vadstena och Grännaberget

Anmäl deltagande i bankörningen i närtid!!!

Bilutflykterna

Åtta ekipage med sammanlagt 12 personer utgjorde styrkan som längs trevliga bilvägar färdades till Vadstena för att där inmundiga lunch på Ladugård106.  Det var 3 Mercedes, 2 Alfa Romeo, en Ford, en Mazda Miata och hör och häpna EN Porsche.

Färden startade vid Preem i Hva och gick via gamla Riksettan, gjorde en halvhalt i Hästholmen för en bensträckare och fortsatte sedan lilla vägenöver Omberg till Borghamn och vidare till Vadstenas utkant. 

Den uppdukade buffén hade tyvärr härjats av en tidigare anländ busslast hungrigapensionärer, men bl a Dan lät sig väl smaka. Kurt tillhörde de av busslasten drabbade, då silltillgången var begränsad och en del varmrätter var kalla. Lät sig ändå i positiv anda väl smaka. 

Färden gick vidare och mellanlandade i Naturrum Tåkern, en anläggning vid södra stranden avTåkern helt uppförd i naturmaterial

Vincent underhåller Anders, Peter, Peter och Kurt. Beskriver kanske mellanrummet mellan ögonenpå en Bald Eagle. Anders lät sig imponeras och roas av den pedagogiskt upplagda fågeligenkänningsmontern

Färdens kulturella inslag, bortsett från farten då, avslutades i Rök vid rökstenen.Hemåt färdades det genom imponerande lindallér fram till mer kändavägar från Ödeshög. Deltagarna var nöjda och belåtna och lite merkulturellt bevandrade efter färden, som avslutades där den började, Preem i Hva,

 

Kvällsutflykten till Grännaberget rönte inte samma intresse. Peter tog förtjänstfullt på sig rollen att lotsa det enda ekipaget, som ställde upp.

Sammantaget ett delvis lyckat, delvis misslyckat experimentmed två arrangemang samma dag. En erfarenhet att ta till sig.Varje dag man INTE erfar eller lär något nytt är ju en förlorad dag..... eller hur?