Banmötet 27 augusti på Sviestad blir av

Print

 

Nu kör vi! Sista anmälningsdatum

flyttas till 26/8 d v s dagen innan

mötet. Anmäl gärna innan om du

tänker delta. Underlättar

administrationen. Läs gärna utsänt

mail för speciella villkor.