Anmälan sker till vår medlemsansvarige Anders Claesson Tel: 036-71 10 45, via e-post eller vanlig post: Merkuriusv. 57, 554 73 Jönköping. Uppgifter som skall ingå i ansökan är:

Personnummer
Namn
Adress
Telefon
E-post
Entusiastbil
Eventuell tävlingslicens

Har du frågor om klubben är du välkommen att höra av dig till klubbens ordförande Kjell Adelsund
på telefon 036-12 10 05

Medlemsavgiften är 250 kr vid inträde och därefter 200 kr om året. Klubbens postgironummer är 353 457 - 5 Avgiften betalar du själv direkt, vilket är smidigast för klubben, (glöm då inte namn och adress) eller via inbetalningskort som du kommer att få skickat till dig efter anmälan. Här nedan är de uppgifter vi behöver från dej när du blir medlem.

 

VÄLKOMMEN